Менеджмент якості та безпечності оздоровчих продуктів
Гойко Ірина Юріївна

Менеджмент якості та безпечності оздоровчих продуктів

Мета дисципліни "Менеджмент якості та безпеки оздоровчих продуктів" полягає у підготовці фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних завдань у науково-дослідній, педагогічній, організаційно-технологічній, проектно-технологічній, організаційно-управлінській системах функціонування підприємств харчової промисловості, в тому числі тих, що спеціалізуються на виробництві харчових продуктів оздоровчого призначення та дієтичних добавок на основі різних харчових середовищах.

         Завдання полягає у володінні комплексом організаційно-технологічних, дослідницько-інноваційних та маркетингових методів, методик і технологій для підвищення ефективності  функціонування і  стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості, в тому числі тих, що спеціалізуються на виробництві харчових продуктів оздоровчого призначення та дієтичних добавок на основі різних харчових середовищах.

Науково-дослідницький практикум
Сімахіна Галина Олександрівна

Науково-дослідницький практикум

Мета навчальної дисципліни «Науково-дослідницький практикум є поглиблення студентами знань про основні принципи організації науково-дослідницької роботи, методи роботи з науково-технічною літературою, методологію постановки та проведення експериментів, оброблення отриманих результатів, оформлення охоронних документів для захисту індивідуальної власності при розробленні продуктів оздоровчого та профілактичного призначення.

Завдання навчальної дисципліни «Науково-дослідницький практикум» – уміння студентів використовувати основні методи планування та виконання науково-дослідницької роботи для розроблення технологій продуктів оздоровчого та профілактичного призначення.