Харчові добавки: гармонізація регламентів ЄС у виробництві молочних і молоковмісних продуктів
Кочубей-Литвиненко Оксана ВалерПухляк Анастасія Григорівна

Харчові добавки: гармонізація регламентів ЄС у виробництві молочних і молоковмісних продуктів

Курс "Харчові добавки: гармонізація регламентів ЄС у виробництві молочних і молоковмісних продуктів" необхідний для формування у здобувачів теоретичних знань щодо безпечного використання харчових добавок у технології молочних і молоковмісних продуктів відповідно до вітчизняних нормативних документів та регламентів ЄС.

Світові тенденції розвитку індустрії переробки молока
Онопрійчук Олена ОлександрівнаПоліщук Галина Євгеніївна

Світові тенденції розвитку індустрії переробки молока

Метою навчальної дисципліни є отримання та вдосконалення знань, які необхідні для виробничо-технологічної, проектної і дослідницької діяльності в галузі технології молочних продуктів з комбінованим складом сировини.

Завданням вивчення дисципліни  є отримання знань, умінь та навичок при організації технологій, що передбачають перероблення нетрадиційних видів сировини та молочних продуктів з комбінованим складом сировини.