Менеджмент якості та безпечності молочних і молоковмісних продуктів
Кочубей-Литвиненко Оксана ВалерОсьмак Тетяна Григорівна

Менеджмент якості та безпечності молочних і молоковмісних продуктів

Предметом навчальної дисципліни є сукупність знань стосовно понять якість та безпечність молочних та молоковмісних продуктів, концепція та принципи управління якістю, класична та сучасна методологія управління якістю, сутність систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості згідно з вимогами міжнародних стандартів та принципів.

Метою навчальної дисципліни  є формування у студентів цілісного сприйняття порядку планування, впровадження і оцінки ефективності функціонування систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів на молокопереробних підприємствах; оволодіння понятійним апаратом у сфері управління якістю і безпечністю; вивчення етапів та принципів впровадження системи НАССР; набуття студентами практичних навичок, необхідних для майбутньої ефективної інженерно-технологічної та науково-дослідної роботи.

Основними завданнями вивчення дисципліни є отримання знань, умінь та навичок для ефективного впровадження систем управляння якістю та безпечністю харчової продукції на молокопереробних підприємствах; вдосконалення механізму управління якістю та безпечністю продукції молокопереробних підприємств, а також оцінювання ефективності функціонування зазначених систем задля підвищення конкурентоспроможності продукції галузі.

Науково-дослідницький практикум
Поліщук Галина Євгеніївна

Науково-дослідницький практикум

Предметом дисципліни є ознайомлення магістрантів з напрямками наукових досліджень галузі, методами пошуку, обґрунтування технологічних рішень та поглиблення знання технології молока і молочних продуктів, що сприяють формуванню творчої наукової особистості фахівця-дослідника.

Мета – набуття магістрантами знань, необхідних для практичної і наукової діяльності у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, на підприємствах молочної і харчової галузей щодо перспективних напрямків наукових досліджень галузі, створення сучасних технологій молочних та харчових продуктів.

Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини_ВВ
Онопрійчук Олена Олександрівна

Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини_ВВ

Метою навчальної дисципліни є поєднання сучасних теоретичних та практичних знань для самостійної творчої і професіональної діяльності в навчальних закладах, на виробництві, є науково-дослідних або проектних організаціях.

Завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні наукового підходу до питань, взаємозв’язку між базовими та прикладними дисциплінами, поглибленні знань й практичних умінь при вивченні технологічних процесів.