Менеджмент якості та безпечності цукрів, полісахаридів та фасованих питних вод
Гусятинська Наталія Альфредівна

Менеджмент якості та безпечності цукрів, полісахаридів та фасованих питних вод

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент якості та безпечності продуктів виробництв цукристих речовин» є формування у здобувачів системи знань з теорії та методології управління якістю продукції у виробництві цукру та цукристих речовин, принципів побудови та функціонування систем управління якістю на підприємстві, опанування нормативно-правових, організаційних та технологічних питань щодо управління якістю.

Науково-дослідницький практикум
Шульга Світлана Анатоліївна

Науково-дослідницький практикум

  Метою викладання навчальної дисципліни "Дослідницький практикум" є надання студентам знань про проведення досліджень, їх постановка, підготовка до виконання та подальше застосування одержаних знань та навичок у майбутній професії.

Наукові основи технології виробництва цукристих речовин
Пушанко Наталія Миколаївна

Наукові основи технології виробництва цукристих речовин

Метою вивчення дисципліни «Наукові основи технології виробництва цукристих речовин» є формування у студента сукупності теоретичних знань та практичних навиків щодо наукових основ технології виробництва цукристих речовин