Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. М2. Статистично-графічні методи аналізу експериментальних даних

Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. М2. Статистично-графічні методи аналізу експериментальних даних

Метою викладання навчальної дисципліни  є усвідомлення і засвоєння теоретичних та практичних основ статистично-імовірносних методів організації та реалізації експериментів, методів обробки та аналізу отриманих експериментальних даних з метою подальшого складання математико-статистичної моделі дослідженого технологічного процесу (об’єкту) та його оптимізації.