Менеджмент якості та безпечності харчових продуктів
Шевченко (Кишенько) Ірина Іванівна

Менеджмент якості та безпечності харчових продуктів

Метою навчальної дисципліни навчальної дисципліни «Менеджмент якості та безпечності харчових продуктів» є формування у здобувачів вищої освіти цілісного сприйняття порядку планування, впровадження і оцінки ефективності функціонування систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів на м’ясопереробних підприємствах; оволодіння понятійним апаратом у сфері управління якістю і безпечністю; вивчення етапів та принципів впровадження системи НАССР; набуття студентами практичних навичок, необхідних для майбутньої ефективної інженерно-технологічної та науково-дослідної роботи

Основними завданнями дисципліни є отримання знань, умінь та навичок для ефективного впровадження систем управляння якістю та безпекою харчових продуктів на мясопереробних підприємствах; вдосконалення механізму управління якістю та безпекою мясних продуктів, а також оцінювання ефективності функціонування зазначених систем для підвищення конкурентоспроможності продукції галузі.

 

Науково-дослідницький практикум
Петрина Алла БогданівнаТопчій Оксана Анатоліївна

Науково-дослідницький практикум

Мета навчальної дисципліни: одержання знань, необхідних для успішної науково-дослідної, виробничої та практичної діяльності на підприємствах м¢ясної промисловості та науково-дослідних закладах, відповідної спеціалізації.

Завдання (цілі) навчальної дисципліни – це знання, уміння і навички, які повинні набути студенти.

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях м`ясних і м`ясомістких продуктів_ВВ
Пасічний Василь Миколайович

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях м`ясних і м`ясомістких продуктів_ВВ

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні харчові інгредієнти у технології м'ясних продуктів»  є одержання студентом знань, потрібних для успішної виробничої, практичної та науково-дослідної діяльності на підприємствах галузі та у науково-дослідних закладах відповідної спеціальності у напрямі удосконалення існуючих та розроблення нових технологій; прогнозування і стабілізації показників якості і безпечності м'ясопродуктів, їх фізико-хімічних, мікробіологічних та органолептичних властивостей.