Технологія м`ясних продуктів спеціального призначення_ВВ
Галенко Олег Олександрович

Технологія м`ясних продуктів спеціального призначення_ВВ

Метою викладання начальної дисципліни «Технології м’ясних продуктів функціонального призначення» є набуття студентами поглиблених теоретичних знань і практичних навиків в області біології і фізіології харчування,  технології виробництва лікувальних, лікувально-профілактичних і спеціальних продуктів на основі сировини рослинного і тваринного  походження, направлених на заповнення потреб в основних поживних речовинах різних вікових  і фізіологічних груп населення, в несприятливих і екстремальних умовах життєдіяльності.

Основними завданнями вивчення начальної дисципліни «Технології м’ясних продуктів функціонального призначення» є: вивчення технології функціональних м'ясних продуктів, вимоги до якості сировини і готового продукту їх харчову, біологічну цінність, технологічні властивості.