Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. М.1
Башта Алла Олексіївна

Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. М.1

Метою навчальної дисципліни "МОДУЛЬ 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва оздоровчих продуктів” є формування у здобувачів знань та навичок щодо оптимізаційних процесів харчових виробництв, і в першу чергу оздоровчих продуктів, що включають в себе різні харчові технології, які відрізняються технологічними процесами, матеріально-виробничою базою, знаряддями праці, витратами на виробництво продукції, методами та технологіями, техніко-економічними показниками.

Удосконалення технологій та продукції для спецконтингентів_ВВ
Гойко Ірина Юріївна

Удосконалення технологій та продукції для спецконтингентів_ВВ

Мета полягає у наданні студентам необхідної базової суми знань в галузі новітніх технологій виробництва харчових продуктів із різних видів сировини для спецконтингентів; характеристика перспектив та проблем, що стоять перед вітчизняною індустрією здорового харчування; ознайомлення з сучасними методами розроблення нових та вдосконалення існуючих технологічних процесів; підготовка до самостійної ефективної професійної діяльності на підприємствах харчової промисловості, спрямованої на забезпечення виготовлення харчових продуктів для спецконтингентів – військових, спортсменів, туристів, космонавтів тощо. Завдання полягає у вивченні студентами загальних питань та теоретичних основ розроблення нових і вдосконалення існуючих технологій виробництва оздоровчих харчових продуктів для спецконтингентів – військових, спортсменів, туристів;