Науково-дослідницький практикум
Бендерська-Дущак Ольга ВЛевківська Тетяна МиколаївнаПисарєв Максим Григорович

Науково-дослідницький практикум

Мета викладання дисципліни - забезпечити підготовку майбутнім спеціалістам знання необхідні для успішного проведення науково-дослідної діяльності на підприємствах консервної промисловості та в науково-дослідних закладах відповідної спеціалізації; ознайомлення студентів з винахідницькою та раціоналізаторською діяльністю в Україні ї за кордоном

Основним завдання дисципліни - є підготовка студентів для більш глибокого оволодіння науково-дослідницького пошуку: знати основи патентного права України; основи активних методів пошуку технічних рішень; поняття і визначення теорії похибок; засвоїти основи накопичення і обробки наукової, технічної і патентної інформації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні положення і поняття дисципліни; основи патентного права України; основи методів наукових досліджень та активних методів пошуку технічних рішень; основні поняття і визначення теорії похибок. Засвоїти основи накопичення і обробки наукової, технічної і патентної інформації.

вміти: скласти план проведення наукового дослідження; розробити стратегію і тактику проведення експерименту; користуватися математичними та статистичними методами планування експерименту; проводити та оформляти результати експерименту; проводити патентний пошук і оформляти заявки на винахід, промисловий зразок, корисну модель і раціоналізаторську пропозицію.