Безвідходні технології продуктів бродіння і виноробства_ВВ
Кириленко Роман Григорович

Безвідходні технології продуктів бродіння і виноробства_ВВ

Безвідходні технології являють собою сукупність технологічних операцій, які забезпечують максимальне і комплексне використання сировини та відходів виробництва з одночасним суттєвим зменшенням або виключенням їх шкідливого впливу на навколишнє середовище.