Метою викладання навчальної дисципліни «Аналітична хімія» є оволодіння сучасними методами аналізу речовин.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналітична хімія» є вивчення основ теорії хімічних та інструментальних методів аналізу, опанування основних операцій, якими супроводжується процес виконання аналізу об'єктів.

Метою викладання навчальної дисципліни "Аналітична хімія" є оволодіння сучасними методами аналізу речовин.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Аналітична хімія" є вивчення основ теорії хімічних та інструментальних методів аналізу, опанування основних операцій, якими супроводжується процес виконання аналізу об'єктів.