ФОРУМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

неможу підключити здобувача до вибіркової дисципліни.