Правознавство_ВВ
Крамаренко Оксана Миколаївна

Правознавство_ВВ

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань з теорії держави і права та основний галузей права України , що утворюють її правову систему, правового регулювання розвитком економіки, підприємницької та господарської діяльності.