фізична культура і спорт

фізична культура і спорт

"Фізична культура і спорт" як навчальна дисципліна є обов'язковою для всіх спеціальностей і має на меті зміцнення здоров'я, фізичного, інтелектуального і духовного вдосконалення студентів, формуванню їх загальної та професійної культури. 

Основною метою предмета «Фізична культура і спорт» є:

- формування у студентів стійкої мотивації щодо збереження здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки;
- гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей;
- використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

фізична культура і спорт

фізична культура і спорт

"Фізична культура і спорт" як навчальна дисципліна є обов'язковою для всіх спеціальностей і має на меті зміцнення здоров'я, фізичного, інтелектуального і духовного вдосконалення студентів, формуванню їх загальної та професійної культури. 

Основною метою предмета «Фізична культура і спорт» є:

- формування у студентів стійкої мотивації щодо збереження здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки;
- гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей;
- використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.