Фізика

Фізика

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізика” є: формування системи знань про фізичні закони, за якими відбуваються явища навколишнього світу; надання цілісного уявлення про фундаментальні фізичні теорії; ознайомлення студентів з методами наукових досліджень; формування наукового світогляду майбутнього спеціаліста; формування навичок проведення лабораторних вимірювань та обробки результатів; закладання бази для вивчення загальноінженерних та спеціальних  дисциплін.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фізика” є володіння знаннями, практичними уміннями та навичками.