Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві
Бондар Наталія ПетрівнаДулька Ольга СтепанівнаКовтун Аліна ВолодимирівнаСтахурська Лілія ВацлавівнаТищенко Олена Михайлівна

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві» є формування у студентів системи знань щодо організаційних, нормативно-правових питань управління якістю, створення і впровадження систем управління якістю (СУЯ), принципів їх ефективного функціонування, методів контролю й оцінювання рівня якості, вміння та навичок  застосування загальнотеоретичних засад для розв’язання конкретних завдань щодо контролю, забезпечення, підвищення й управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства.

Завданнями вивчення дисципліни «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві» є: набуття студентами компетенції у галузі управління якістю продукції та послуг на підприємствах готельного і ресторанного господарства; формування поняття про якість як головний фактор конкурентоспроможності підприємства; ознайомлення з вимогами нормативної документації та фахової науки до складових діяльності закладів готельного і ресторанного господарства; оволодіння методами управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві.