Метою викладання навчальної дисципліни «Технологічні комплекси харчових виробництв» є підготовка студентів до організаційно-технічної, дослідницької і проектно-конструкторської діяльності, пов’язаної зі створенням сучасних високоефективних потокових ліній харчових виробництв, а також підготовка студентів до вивчення спеціальних дисциплін з використанням отриманих раніше фундаментальних і загальнотехнічних знань.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологічні комплекси харчових виробництв» є ознайомлення із потоковими лініями нового покоління, які сприяють підвищенню продуктивності, якості продукції, що випускається, зниженню матеріальних і енергетичних витрат, направлених на екологічну безпеку виробництва, що сприяє розвитку галузей харчової промисловості, а також набуття знань для удосконалення існуючих і створення нових потокових ліній; ознайомлення з організацією технологічного потоку як системи процесів; вивчення основ системного аналізу та системного синтезу технологічного потоку.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Технологічне обладнання харчових виробництв” є підготовка студентів до виробничої, проектно-конструкторської і дослідної діяльності, пов’язаної з розробкою і експлуатацією машин і апаратів переробних і харчових виробництв, вміле використання знань, отриманих в результаті фундаментальної підготовки із загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплін, для вирішення інженерних задач, пов’язаних з технологічним обладнанням.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Технологічне обладнання харчових виробництв” є оволодіння основами теорії роботи машин і апаратів харчових виробництв та методами розрахунку технічних та технологічних параметрів; вивчення принципових схем основних типів технологічного обладнання, систем класифікації, будови та його особливостей експлуатації; аналіз шляхів створення нових конструкцій сучасного обладнання та перспективних напрямків його вдосконалення; отримання навичок виконання замірів основних робочих параметрів технологічного обладнання і проведення експериментальних досліджень роботи машин і апаратів.