Метою навчальної дисципліни «Дієтологія» є набуття студентами знань і навичок, необхідних для виробничо-технологічної діяльності в закладах ресторанного господарства, і в т.ч. забезпечення організації систем оздоровчого харчування, способів збереження і зміцнення здоров’я, раціональної корекції захворювань за допомогою здорового, раціонального харчування. Формування наукових знань про закономірності життєдіяльності  організму, його функціональних систем, органів, тканин, клітин та структурних елементів клітин. 

Завданнями навчальної дисципліни «Дієтологія» є сформувати у студентів вміння і навички з організації системи харчування здорової та хворої людини на різних вікових етапах шляхом застосування сучасних наукових положень дієтології та з організації харчування в лікувально-профілактичних, оздоровчих і ресторанних установах, а також методів профілактики за допомогою спеціально підібраної дієти в закладах ресторанного господарства.