Надати знання щодо розвитку місцевого самоврядування, особливостей його удосконалення. Розкрити сутність особливостей формування місцевих бюджетів, змісту міжбюджетних відносин і їх видів

Завдання дисципліни:

визначити сутність місцевих фінансів, їх функції, особливості розвитку територіальних громад;

обгрунтувати закономірності формування місцевих бюджетів, доходів і видатків;

дати оцінку фінансовим ресурсам органів місцевого самоврядування; визначити функції місцевих органів влади;