Метою викладання навчальної дисципліни «Сервісологія» є набуття системи знань про людину і її потреби, способи формування і розвитку потреб, методах задоволення соціальних і культурних потреб індивіда, сім’ї та суспільства. Філософське осмислення потреб в контексті буття та суті людини. Стержневим елементом дисципліни «Сервісологія» є класифікація і визначення структури потреб людини і виявлення способів їх ефективного задоволення.

Завдання навчальної дисципліни «Сервісологія» полягає у формуванні комплексної системи знання в сфері надання сервісних послуг в умовах розвитку сучасного ринку  на основі дослідів поведінки людини. Підготовка студентів до виконання основних видів професійної діяльності і вирішення ряду задач в сферах сервісної, організаційно-управлінської, науково-дослідної, виробничої та професійної діяльності. Таких як класифікація потреб на основі виділення специфічних властивостей з метою їх покращення застосування; вивчення поведінки споживачів в процесі вибору послуг і кінцевого рішення на їх купівлю та вживання; розробка методів формування попиту і стимулювання збуту в рамках задоволення відповідного контингенту споживачів; прогнозування розвитку ринку і оцінки динаміки попиту на різні споживчі сегменти.