Мета навчальної дисципліни "Глобальна економіка" - формування у студентів знань закономірностей, умов і факторів становлення та механізму функціонування глобальної економіки.