Метою навчальної дисципліни «Молекулярні технології ресторанної продукції» є надати студентам теоретичних знань про сукупність процесів та технологічних операцій, які забезпечують одержання новітніх (молекулярних) харчових продуктів заданої якості, ознайомити їх із процесами, які є спільними для технологій різних харчових виробництв, а також цілісне уявлення про молекулярні технології продукції в закладах ресторанного господарства та набуття практичних навичок, необхідних для майбутньої виробничої діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність знань про організацію виробництва кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства на основі молекулярних технологій; практичне використання фізико-хімічних перетворення інгредієнтів, що відбувається під час приготування їжі, а також соціальні, художні і технічні складові кулінарних і гастрономічних явищ в цілому з точки зору наукового погляду.