Мета навчальної дисципліниформування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

- виявлення системної сутності економічної глобалізації;

- визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси;

- ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних методик

- глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних

- стратегій розвитку.