Метою викладання курсу «Податковий менеджмент» є надання студентам базових знань з питань податкової діяльності, необхідних майбутнім спеціалістам для управління в сфері оподаткування, формування у студентів професійних навичок роботи у контролюючих органах, а також  податкового планування на мікроекономічному рівні.

Основними завданнями вивчення курсу є:

- визначення сутності податкового менеджменту та його функцій;

- опанування методики проведення аудити зі сплати податків та зборів; 

- оцінка податкових платежів та  джерел сплати податків і зборів;

- характеристика податкових правовідносин між платниками податків та працівниками органів ДПС;

- володіння методиками нарахування пені та фінансових санкцій при порушенні норм податкового законодавства.