Метою навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» є оволодіння теоретичними знаннями з питань методології наукових досліджень, формування у студентів навичок постановки наукових задач і їх вирішення на теоретичному і емпіричному рівнях. Формування вміння застосовувати їх у практичній діяльності, організовувати дослідницьку діяльність.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» є:

- формування цілісної уяви щодо процесу наукових досліджень у будь-якій галузі людської діяльності, в т.ч. у фінансово - економічній;

- правильне застосування певних методичних підходів для отримання нових знань;

- набуття навичок грамотного формулювання наукових висновків;

- організація впровадження наукових результатів у бізнес і науку з метою розвитку економічних відносин і отримання високих економічних результатів.