Метою викладання навчальної дисципліни «Кейтерінг» є формування у студентів практичних навичок у сфері кейтеринг-індустрії; планування господарської діяльності відповідно до потреб ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Кейтерінг» є формування у студентів системи знань щодо загальних тенденцій розвитку кейтерінг-індустрії, вивчення спеціальних форми обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства, засвоєння технологій використання спеціальних форми обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій ресторанного бізнесу як інтегрованої сфери підприємницької діяльності.