Метою викладання навчальної дисципліни “Механізація НРТС робіт” є узагальнення базових загально-технічних знань і вивчення основних принципів і методик розрахунку, проектування і конструювання пристроїв і обладнання механізації НРТС робіт для прикладного вирішення конкретних задач по створенню нового ефективного і модернізації існуючого обладнання.