Метою викладання навчальної дисципліни “Механізація НРТС робіт” є узагальнення базових загально-технічних знань і вивчення основних принципів і методик розрахунку, проектування і конструювання пристроїв і обладнання механізації НРТС робіт для прикладного вирішення конкретних задач по створенню нового ефективного і модернізації існуючого обладнання.

Метою навчальної дисципліни “Інформаційні процеси в інженерії” є набуття студентом
умінь і навичок роботи в автоматизованих системах проектування, що
відповідають рівню, практично достатньому для розробки основних видів
інженерної графічної документації; ознайомлення з основними напрямками
автоматизації проектно-конструкторських робіт.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Інформаційні процеси в інженерії” є
ознайомлення студентів зі структурою, апаратним та програмним
забезпеченням систем автоматизованого проектування; набуття ними навичок використання систем автоматизованого проектування для виконання проектно-конструкторських робіт.