Метою викладання навчальної дисципліни “Механізація НРТС робіт” є узагальнення базових загально-технічних знань і вивчення основних принципів і методик розрахунку, проектування і конструювання пристроїв і обладнання механізації НРТС робіт для прикладного вирішення конкретних задач по створенню нового ефективного і модернізації існуючого обладнання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення основних технологічних процесів і апаратів харчових виробництв.

Метою навчальної дисципліни "Процеси і апарати харчових виробництв" є завершення загально-інженерної підготовки студентів та ознайомлення їх з основними технологічними процесами.

Основними завданнями вивчення дисципліни "процеси і апарати харчових виробництв" є оволодіння методикою розрахунку основних процесів і апаратів, принципами моделювання і оптимізації та підготовка до вивчення спеціальних дисциплін.

Метою курсу є надання знань про основні процеси та обладнання таблеткового виробництва. Підготовка до практичної роботи на існуючому обладнанні, створення нового і модернізація діючого обладнання.

Дисципліна є базовою для забезпечення профілюючих дисциплін, в яких викладається спеціальне обладнання відповідних галузей харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв. Вона дає знання з технології виготовлення обладнання, які є складовими частинами всіх наступних курсових проектів і супроводжуючої їх документації. Зв’язок з дисциплінами випускових кафедр проявляється безпосередньо під час дипломного проектування.