Мета вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» - це розвиток економічного мислення в сфері функціонування міжнародного кредитного, фінансового та торгового ринків, засвоєння законів та закономірностей розвитку світової економічної системи та економічних взаємозв’язків між країнами.

The aim of the course "Labor Economics and Labor Relations" is to enable students to develop theoretical  and practical knowledge of categories, concepts, mechanism to ensure effective use of  human resources, effective organization of labor and progressive development of industrial relations in Ukraine

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок кількісного оцінювання явищ та процесів на народногосподарському рівні, зокрема для розробки обгрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення діяльності досліджуваного об'єкта, оволодіння методами узагальнення та аналізу інформації. Статистика вчить, як підпорядковуючись меті дослідження зібрати, обробити та проаналізувати інформацію, виявити та оцінити закономірності формування розвитку та взаємодії складних соціально-економічних явищ в сучасних умовах.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • агрегування інформації та розрахунок узагальнюючих статистичних показників і проведення на їх основі комплексного порівняльного аналізу;
  • аналіз закономірностей розподілу, структури та структурних зрушень, оцінка варіації явищ;
  • аналіз закономірностей динаміки - оцінка інтенсивності динаміки та тенденцій розвитку;
  • аналіз взаємозв'язків - оцінка щільності та перевірка істотності зв'язку;
  • індексний аналіз.