Кінематика і динаміка машин - це наука, яка розглядає питання аналізу та синтезу механізмів і машин.

Механізм-система взаємопов'язаних твердих тіл, яка при заданому законі руху одних тіл забезпечує закон руху інших тіл.

Машина - один або кілька механізмів, забезпечених системою управління і призначених для перетворення законів руху, енергії, інформації та ін. З метою заміни фізичної або розумової праці людини.

Машини (механізми) складаються з деталей.

Деталь - частина машини, отримана без застосування складальних операцій.

Ланка - це одна або декілька деталей, з'єднаних нерухомо (жорстко).

У механізмі є одне нерухоме ланка - стійка і кілька рухомих ланок. Ланки з'єднуються між собою за допомогою кінематичних пар.

Кінематична пара - рухоме з'єднання двох ланок.

«Основи міцності матеріалів» - це одна із базових дисциплін в інженерній підготовці фахівців,механічних,будівельних,транспортних,технологічних та інших спеціальностей вищих технічних навчальних закладів, яка вивчає основні методи розрахунку деталей машин та конструкційних елементів на міцність, жорсткість і стійкість.

Основною метою курсу дисципліни "Опір матеріалів" є вирішенння триєдиної задачі із визначення внутрішніх силових факторів, напружень і деформацій, що виникають у деталях машин, апаратів чи елементах конструкцій під дією прикладених навантажень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Системи автоматизованого проектування» є практичне засвоєння методів комп’ютерного моделювання 3D об’єктів, деталей та вузлів  в сучасних програмах САПР при проектуванні технологічного обладнання.

Метою викладання дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" є проведення загально-технічної підготовки студента, ознайомлення його з основними положеннями теоретичних основ теплотехніки (технічної термодинаміки та тепло масообміну), забеспечення опанування методиками розрахунку теплових процесів.