Метою викладання навчальної дисципліни «Методи обробки та представлення інформації» є формування теоретичних знань в області прикладної інформатики та практичних навиків для самостійної роботи на персональному комп’ютері з використанням сучасного прикладного програмного забезпечення (електронних табличних процесорів, текстових редакторів, засобів створення презентацій).

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи обробки та представлення інформації» є формування у студентів бази знань, умінь та навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, методів оброблення і представлення інформації на ПК у навчально-пізнавальній діяльності та у повсякденному житті.