Метою викладання навчальної дисципліни  є навчити студентів кількісно оцінювати взаємозв’язки економічних показників для різних масивів економічної інформації, надати студентам необхідні знання з методів оцінювання параметрів залежностей, побудови економетричних моделей, які кількісно описують взаємозв’язки між економічними показниками та навички використання цих моделей в економічній практиці та дослідженнях. 

Основним завданням вивчення дисципліни є отримання студентами системних знань щодо наукових основ економетрії, її методів, організація інформаційного забезпечення для оброблення статистичних масивів даних, використання економіко-логічних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення економічних проблем, а також визначення математичних залежностей.