Метою викладання вибіркової навчальної дисципліни «Аюрведична технологія» є ознайомлення студентів із науковими підходами до сучасних тенденцій здорового способу життя, правильного харчування, що передбачає аюрведична теорія, і застосування отриманих знань в майбутній професійній діяльності.

Завданнями навчальної дисципліни «Аюрведична кулінарія» є отримання студентами знань і навичок, необхідних для виробничо-технологічної діяльності в галузі, і в т.ч. формування системи базових знань з аюрведичної теорії харчування і приготування кулінарної продукції на основі її принципів.      

Мета – набуття студентами, знань, умінь і навичок що необхідні для розуміння принципу дії та будови обладнання та архітектурних споруд або їх окремих елементів за допомогою комп’ютерного програмного забепечення. Вивчення дисципліни формує просторове, наочно-образне та евристичне мислення як умови успішної професійної діяльності, розширює світогляд студентів в напрямку предметно-інженерної діяльності, що в подальшому знадобиться у майбутній практичній діяльності в закладах ресторанного господарства.

Завдання – вивчення основ автоматизованого проектування отримання навичок в побудові креслень за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення. Основними завданнями дисципліни є:

  • сприяти розвиткові технічного мислення, пізнавальної активності та просторової уяви студентів;
  • створити умови для набуття студентами теоретичних знань основ побудови зображень, виконання креслень споруд ресторанного господарства за допомогою програмного продукту AutoCAD;
  • сформувати систему знань з фундаментальної графічно-інформаційної підготовки з орієнтуванням на фаховий профіль.

Метою навчальної дисципліни «Харчові та дієтичні добавки, прянощі та приправи» є формування у студентів системи спеціальних теоретичних та практичних знань із загальних підходів та принципів розроблення харчових і дієтичних добавок та їхнього використання у харчових технологіях і технологіях продукції ресторанного господарства, оцінювання їхньої безпечності та безпечності продукції, до складу якої вони входять, а також застосування прянощів і приправ для поліпшення органолептичних показників готової продукції, підвищення харчової та біологічної цінності, подовження її терміну зберігання.

Метою курсу є методологія наукових досліджень і методика дослідження конкретних проблем суспільства на основі загальнонаукових та емпіричних методичних прийомів певної науки, що дає змогу досліджувати технологічні процеси і їх спорідненості та відмінності.

Метою навчальної дисципліни «Дієтологія» є набуття студентами знань і навичок, необхідних для виробничо-технологічної діяльності в закладах ресторанного господарства, і в т.ч. забезпечення організації систем оздоровчого харчування, способів збереження і зміцнення здоров’я, раціональної корекції захворювань за допомогою здорового, раціонального харчування. Формування наукових знань про закономірності життєдіяльності  організму, його функціональних систем, органів, тканин, клітин та структурних елементів клітин. 

Завданнями навчальної дисципліни «Дієтологія» є сформувати у студентів вміння і навички з організації системи харчування здорової та хворої людини на різних вікових етапах шляхом застосування сучасних наукових положень дієтології та з організації харчування в лікувально-профілактичних, оздоровчих і ресторанних установах, а також методів профілактики за допомогою спеціально підібраної дієти в закладах ресторанного господарства.