Метою викладання навчальної дисципліни "Органічна хімія" є отримання студентами потрібних знань про склад, будову, властивості та закони хімічних перетворень органічних сполук, на основі яких будуть зрозумілі ті хімічні процеси, які повсякчас відбуваються на тому чи іншому хімічному або харчовому виробництві та у довкіллі.  Саме це формує творчу професійну діяльність майбутніх фахівців харчової промисловості.

Основним завданням вивчення дисципліни "Органічна хімія" є надання студентам такого рівня знань, який забезпечував би майбутньому фахівцеві можливість засвоєння наступних дисциплін професійного спрямування та кваліфікованого вирішення питань, пов′язаних з прогресом теоретичних досліджень, синтезом нових сполук і розширення можливостей їх застосування, потребами новітніх виробництв.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи органічної хімії»  є отримання  студентами потрібних знань про склад, будову, властивості та закони хімічних перетворень органічних сполук, на основі яких будуть зрозумілі ті хімічні процеси, які повсякчас відбуваються на тому чи іншому хімічному або  харчовому виробництві та у довкіллі. Саме це формує творчу професійну діяльність майбутніх фахівців харчової промисловості.

 Завданням вивчення дисципліни «Основи органічної хімії» є надання  студентам такого рівня знань, який забезпечував би майбутньому фахівцеві можливість засвоєння наступних дисциплін професійного спрямування та кваліфікованого вирішення питань, пов'язаних з прогресом теоретичних досліджень, синтезом нових сполук і розширенням можливостей їх застосування, потребами  новітніх виробництв тощо.

Метою викладання дисципліни "Органічний синтез лікарських засобів" є отримання студентами потрібних знань про склад, властивості, будову і способи синтезу органічних сполук, що є основою для створення сучасних лікарських препаратів.

Основним завданням вивчення дисципліни "Органічний синтез лікарських засобів" є надання студентам такого рівня знань, який забезпечував би майбутньому фахівцеві можливість засвоєння наступних дисциплін професійного спрямування та кваліфікованого вирішення питань, пов′язаних з прогресом теоретичних досліджень, синтезом нових сполук і розширенням можливостей їх застосування, потребами новітніх технологій фармацевтичної промисловості тощо.