Метою викладання навчальної дисципліни "Макроекономіка" є формування у студентів системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Мета навчальної дисципліни "Глобальна економіка" - формування у студентів знань закономірностей, умов і факторів становлення та механізму функціонування глобальної економіки.

Метою викладання навчальної дисципліни "Макроекономіка" є формування у студентів системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Метою викладання навчальної дисципліни "Макроекономіка" є формування у студентів системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Мета навчальної дисципліниформування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

- виявлення системної сутності економічної глобалізації;

- визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси;

- ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних методик

- глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних

- стратегій розвитку.