The aim of the course is to enable students to develop: (a) understanding the role and importance of international economy and foreign economic relations for individuals, businesses, countries, international organizations and society as a whole; (b) knowledge and understanding of laws, theories, mechanisms, and current patterns of international trade in goods and services as well as other forms of foreign economic activity; (c) understanding of International Economics principles, policies, and terminology; (d) improved accuracy, orderliness and the ability to analyse international economic trends and current patterns of international economic activity.

The main tasks of the course are: (a) to demonstrate the ability to define the role of Ukraine in the international economy and international economic relations; (b) to demonstrate the understanding of specific features of market economies in different countries and their influence on international relations; (c) to demonstrate the knowledge of main economic concepts and definitions in the field of foreign trade, foreign policy, international relations and international economics; (d) to demonstrate the understanding of key rules of development of international economy, its impact on domestic economic activity of different countries; (e) to apply obtained knowledge and skills of implementation of economic methods in organization and management of different elements of foreign economic activity.

Метою викладання дисципліни “Зовнішня політика України”   є  розуміння актуальних проблем, пов’язаних з діяльністю України в системі міжнародних відносин, ознайомлення з концептуальною основою зовнішньої політики України та динамікою та перспективами співробітництва з державами світу та їх інтеграційними об'єднаннями. Основними завданнями вивчення дисципліни є: навчити студентів вільно орієнтуватися у питаннях теорії і практики зовнішньої політики; формування у студентів комплексного уявлення про сучасну зовнішню політику; розуміння сутності проблем та процесів сучасних міжнародних відносин; навчити студентів аналізувати зовнішню політику держави в контексті сучасних міжнародних відносин; ознайомити студентів з діяльністю України в роботі провідних міжнародних організацій, субрегіональних об`єднань та багатосторонніх інститутів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємств» є засвоєння теоретичних знань з основних питань інноваційної діяльності підприємства, розробки, планування, управління реалізацією, організації  контролю за впровадженням інновацій, проведення розрахунків економічної ефективності та інших різноманітних розрахунків, пов’язаних з обґрунтування ефективності різних видів альтернативних рішень з розвитку підприємства на інноваційних засадах.

Мета: формування знань стосовно змісту міжнародних економічних відносин і ролі та значення міжнародного економічного права в їх регулюванні.

Завдання: оволодіння системою норм і принципів міжнародного економічного права як складової частини міжнародного публічного права; вивчення системи міжнародно-правових актів, що містять відповідні правові норми і принципи.

Предмет: міжнародні відносини, що виникають у сфері між­народного економічного співробітництва, та правові норми, що регулюють ці відносини