Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Пневматика та пневмопривод» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів -

спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення конструкції, принципу роботи і розрахунку технологічних параметрів пневматичних схем керування обладнанням.

Метою викладання дисципліни «Пневматика та пневмопривод» є сприяння формуванню у студентів інженерного мислення, наукового світогляду про пневматичні системи керування в обладнанні харчових виробництв, які є однією з основ сучасної матеріально-технічної підприємств, засвоєнню знань про наукові основи створення сучасних пневматичних схем керування машин і апаратів, перспективи розвитку, тенденції науково-технічного прогресу.