У курсі «Матеріалознавство» розглядаються матеріали та їх властивості, технології, що застосовується у машинобудуванні та будівельній індустрії, а також вимоги, що пред'являються до них. "Матеріалознавство та технологія матеріалів" є дисципліною загально-теоретичного спрямування і базується на навчальних курсах “Фізика”, “Хімія” та ін. Вона формує базовий науково-освітній рівень, який є фундаментом засвоєння загально-технічних. Вивчення курсу спрямовано на підготовку фахівців, що володіють знанням структури та властивостей матеріалів, методів технології їх обробки.