Метою викладання навчальної дисципліни є навчити студентів  та дати практичні навички сенсорного аналізу харчових продуктів, вивчити номенклатуру органолептичних показників якості, термінологію та методологію сенсорного аналізу, ознайомитись з аналізаторними системами організму людини та механізмом сприйняття смаку, запаху, кольору та консистенції харчового продукту, пояснити взаємозв’язок між результатами органолептичного та інструментального аналізу показників харчового продукту, ознайомити з вимогами до приміщень та умов сенсорного аналізу, до дегустаторів та методів оцінки їх здатностей сприймати відчуття, набути навичок у застосуванні основ кваліметрії для кількісної оцінки органолептичних показників якості продуктів, у застосуванні новітніх методів визначення запаху, смаку та кольору продукту.