Предметом вивчення навчальної дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв» є основні технологічні процеси і апарати харчових технологій. Дисципліна базується на основних положеннях вищої математики, фізики, фізичної хімії, теплотехніки та ін. і є базою для вивчення технологій і обладнання окремих галузей харчового виробництва.

Метою навчальної дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв» є завершити загально-інженерну підготовку студента, ознайомити його з основними технологічними процесами, забезпечити  опанування студентами методики розрахунку апаратів, принципами моделювання і оптимізації.

Завдання навчальної дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв» навчити студентів застосуванню основних положень дисципліни: основ гідравліки; основ теорії загальних технологічних процесів, створених в результаті фундаментальних законів природи, основ розрахунку процесів і апаратів; шляхам інтенсифікації технологічних процесів та їх оптимального застосування з врахуванням екологічних обмежень.