Метою вивчення дисципліни «Економіка середнього та малого бізнесу зарубіжних держав» є розширення теоретичних знань в області малого та середнього бізнесу (МСБ), формування навичок аналізу статистичного матеріалу, вивчення практичних основ господарства малих та середніх підприємств в економіці.

Завданнями дисципліни є:

-         вивчення місця та ролі МСБ в економіці зарубіжних країн;

-         вивчення ролі МСБ у занятості населення;

-         визначення ключових потреб МСБ;

-         вивчення понятійного апарату в області державної підтримки МСБ;

-         вивчення сучасних форм та методів державної підтримки МСБ;

-         вивчення основних направлень, методів та інструментів державної підтримки малих та середніх підприємств;

-         вивчення потенціалу і перспектив розвитку МСБ в Україні та за кордоном.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         правові основи функціонування МСБ, особливості його державного регулювання;

-         теоретичні аспекти впливу МСБ на розвиток економіки країни, її промисловості та технологій;

-         основні інструменти підтримки розвитку МСБ.

вміти:

-         застосовувати на практиці теоретичні знання щодо організації ведення та розвитку МСБ.