Метою викладання навчальної дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" є набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержання новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного хаарктеру.

Метою вивчення дисципліни «Міжнародні організації» є засвоєння знань про роль та механізми функціонування міжнародних організацій. Завданнями дисципліни є:

-         вивчення історичних умов та причин створення міжнародних організацій,

-         вивчення еволюції форм, цілей, функцій, повноважень, норм і правил діяльності міжнародних організацій.